Dịch vụ thi công xây lắp

DỰ ÁN HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DỊCH VỤ CUỐI TUYẾN ĐÌNH VŨ

CHỦ ĐẦU TƯ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIDIFI DUYÊN HẢI

QUẢN LÝ- VẬN HÀNH KHAI THÁC: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIDIFI DUYÊN HẢI

ĐỊA ĐIỂM: Phường Đông Hải 2 Và Nam Hải, Quận Hải An, Tp Hải Phòng

TIN TỨC