Địa chỉ: Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
VDH MALL - VDH Logistic Park Address: Vị trí tại phường Đông Hải 2 và phường Nam Hải, Quận Hải An, Hải Phòng
ĐÌNH VŨ PLAZA - VDH Logistic Park Địa chỉ: Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
KHO, BÃI, VĂN PHÒNG