Hệ thống kho thuộc Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ Địa chỉ: Phường Đông Hải 2 và Phường Nam Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
VDH Mall - VDH Logistic Park Vị trí tại phường Đông Hai 2 và phương Nam Hải Quận Hải An, Hải Phòng
ĐÌNH VŨ PLAZA - VDH Logistic Park Địa chỉ: Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
DỰ ÁN: TRUNG TÂM KHO VẬN DUYÊN HẢI VÀ BÃI DEPOT ĐÌNH VŨ