Hệ thống kho thuộc Khu dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ Địa chỉ: Phường Đông Hải 2 và Phường Nam Hải, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
Trung tâm Logistics Đình Vũ là một phần thuộc Khu Dịch vụ cuối tuyến Đình Vũ - Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
ĐÌNH VŨ PLAZA. Địa chỉ: Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
DỰ ÁN: TRUNG TÂM KHO VẬN DUYÊN HẢI VÀ BÃI DEPOT ĐÌNH VŨ