Khu đô thị Hưng Đạo

Khu đô thị Hưng Đạo: thuộc Phường Hưng Đạo và phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, Thành phố Hải Phòng; với quy mô dự án: 151,58 ha.

+ Phía Đông: giáp Khu dân cư Tiểu Trà và UBND phường Hưng Đạo.
+ Phía Tây: giáp Khu dân cư phường Đa Phúc
+ Phía Nam: giáp đường 355
+ Phía Bắc: giáp đất nông nghiệp phường Đa Phúc.

Đang trong giai đoạn nghiên cứu phương án quy hoạch

 

TIN TỨC