Khu đô thị Nam Hải

Khu đô thị Nam Hải: thuộc Phường Tràng Cát, quận Hải An, TP Hải Phòng; với quy mô dự án: 148,41 ha.

+ Phía Đông: giáp Dự án của đô thị Kinh Bắc (theo quy hoạch)
+ Phía Tây, Nam: giáp Sông Lạch Tray
+ Phía Bắc: giáp Khu công nghiệp Tràng Cát (theo quy hoạch)

Đang trong giai đoạn nghiên cứu phương án quy hoạch

TIN TỨC