Công ty Cổ phần xây dựng giao thông và cơ giới (HTM)

Năm 2010 là năm tuổi thứ tám của Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông và cơ giới (HTM). Hoạt động trên lĩnh vực thi công xây lắp và đầu tư Khu Công nghiệp, Khu đô thị, vốn đang chịu sự cạnh tranh ngày một khốc liệt, công ty đã thực hiện cơ chế hạch toán kinh doanh với tính tự chủ cao - gắn liền với trách nhiệm và lợi ích của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp.

Khi tổng kết lại quá trình sản xuất kinh doanh suốt 8 năm qua, thật tự hào khi thấy doanh nghiệp làm ăn có lãi, tăng trưởng đều và vững chắc, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho xã hội, thu nhập của người lao động được cải thiện rõ rệt. Sự huy động các nguồn lực xã hội như vốn, tri thức, công nghệ….được phát huy hiệu quả hơn.

Hiện nay, công ty đã có quy mô dáng dấp của một doanh nghiệp cỡ vừa đang trên đà phát triển với tổng vốn điều lệ đạt 100 tỷ đồng, tổ chức sản xuất kinh doanh ở 16 lĩnh vực. Về nhân lực, công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên 589 người (trong đó có 89 kỹ sư chuyên ngành) được biên chế thành 4 phòng chức năng và 7 đơn vị trực thuộc. Mặt bằng sản xuất kinh doanh của công ty bao gồm trụ sở làm việc tại phường Đằng Hải, quận Hải An với diện tích là 4665m2 và chủ sở hữu của 40.000m2 văn phòng kèm nhà xưởng tiêu chuẩn để cho thuê tại khu công nghiệp Đồ Sơn.

Dưới đây la một số dự án mà HTM đóng vai trò chính : 

TIN TỨC